SENIORS

aleesha  ye

aleesha

ye

allice  park

allice

park

amy  ahn

amy

ahn

AMy  cass

AMy

cass

amy  li

amy

li

Anthony  chen

Anthony

chen

carolyn  guan

carolyn

guan

charmaine  chan

charmaine

chan

chelsie  alexandre

chelsie

alexandre

ERIC  STINEHART

ERIC

STINEHART

eunice  lee

eunice

lee

GREG UMALI

GREG UMALI

hannah  fein

hannah

fein

jessica  fan

jessica

fan

John  hallman

John

hallman

JOHN  SUH

JOHN

SUH

kathryn  wen

kathryn

wen

lucy  jing

lucy

jing

melita  piercy

melita

piercy

mimi  lin

mimi

lin

sally  hahn

sally

hahn

serena  lu

serena

lu

Tony  chen

Tony

chen

 

JUNIORS

ASHLEY  CHANG

ASHLEY

CHANG

beverly  shen

beverly

shen

Chantal  thantrong

Chantal

thantrong

david  song

david

song

drew  limpasuvan

drew

limpasuvan

felicia  zhu

felicia

zhu

felicity  audet

felicity

audet

jessica  ma

jessica

ma

jinn  park

jinn

park

liam  lynch

liam

lynch

sophia  winograd

sophia

winograd

 

SOPHOMORES

Audrey  yan

Audrey

yan

Austin  chang

Austin

chang

betsy  pu

betsy

pu

emily  yue

emily

yue

jenny  wang

jenny

wang

kristine  yu

kristine

yu

 
 

 FRESHMEN

GRAD STUDENTS

Allison  Chang

Allison

Chang

JOANE  JOSEPH

JOANE

JOSEPH