2018

Allison Chang
Ben Tso
Christin Park
Clark Griffin
Eddie Wang
Elaine Chang
Iden Kalemaj
Jinsoo Lim
Lily Zhang
Nathan Lam
Siyu Wu
Tristan Lim

2017

Alexandra Loh
Annie Lu
Ben Eisner
Brandon Zhou
Dorothy Chen
Emily Chen
Emily Huang
Jeff Wu
Jianing Cheng
Juliana Wu
Jungwook Choo
Kaijia Tian
Lori Bin
Maddie Clayton
Marsha Zhang
Minji Kim
Nathan Lam
Sarah Lossing
Shreyes Joshi
Susanne Yu
Teddy Chow
Xuewei Ouyang

2016

Amelia Foss
Brandon Djaja
Emilee Tu
Jamie Oliver
Jenny Zhou
Joane Joseph
Michelle-Ann Tan
Nicole Bray
Peter Johnson
Terry Zhu

2015

Cam Nguyen
Capella Yee
David Huang
Evelyn Siu
Gregory Jo
Jen Chew
Jenn Cho
Jessica Weng
Robin Palmer
Shirley Wu
Sophia Xing
Sydney Montgomery

2014

Ellen Tung
Michael Ye
Nicole Sato
Olivia Huang
Sarina Huang
Thomas Truongchau
Yoonha Jeong
Younjoo Yu

2013

Aprilee Vasquez
Chris Teng
Jane E
Marcus Wong

2012

Aprilee Velez
Alex Kim
Calvin Lee
Catherine Hsieh
Jane E
Jessie Gu
Juan Miguel Ogarrio
Mayanne Chess
Mona Zhang
Selene Kim
Serafine Chen
Seung Nam
Steph Xu
Steve Kuei
Thinh Vu

2011

Benjamin Tai
Chau Nguyen
Cincin Fang
Karin Tsai
Kevin Chou
Mandy Lee
Mengsi Chen
Richie Huynh
Rui Cheng
Ryan Huynh
Tiffany Lee
Yi Liao

2010

Angela Shan
Jessica Hsu
Jessica Zhou
Katie Hsih
Laura Bai
Liz Chen
Shelby Gai
Simona Li
Xinyi Duan

2009

Bo Ling
Chenchen Shen
James Yan
Su Wang
Vivian Wang
Yiquiao Tang

2008

Belinda Zhao
C.C. Ouyang
Chen Zhang
Elaine Wong
Hannah Xu
Irene Hu
Jeff Hsu
Jeff Tang
Julia Liu
Katherine Chiang
Katie Xia
Laura Peterman
Lauren Wang
Lucy Xu
Qian Wan
Rebecca Lee
Sara Chen

2007

Danielle Gong

2006

Bev Lien
Brian Cho
Chris Yee-Chan
Diana Chiang
Jessie Yu
Jian Li
Kim Lee
Peter Du

2005

Joyce Tse

2004

Christine Chang
Homer Ong
Yi Foo

Graduate +

Megan Kao
Antti-Pekka Hynninen
Dave Franco
Elaine Zhang
Esco He
Jessica Lembong
Jonathan Ng
Shona Patel
Shuyang Pan
Sieu Ha
Stephan Lindholm
Theresa Cho